เกี่ยวกับเรา

การลงทุนกับฟุตบอลนั้น เป็นการลงทุนแบบหนึ่ง ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าการเล่นหุ้น แต่ Return ก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว Blog นี้ เขียนขึ้นมาเพื่อ แนะนำการลงทุนในฟุตบอลจาก ทีมงานมืออาชีพ ซึ่งทำมาหากินกับการลงทุนฟุตบอลมานาน อีกทั้ง เรายังต้องการเผยแพร่ความชำนาญการของเราออกไป เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และเราไม่มีนโยบายในการปิดบังใดๆทั้งสิ้น ทุกนัดที่เราวิเคราะห์ผ่านมาสามารถตรวจสอบได้